Dijital İletişim, Tıp Bilimi ve Etik

Manifestomuz

İnsanlığın belki de en çok ihtiyaç duyduğu modern tıp bilimi, binlerce yıldır bilimsel çalışmalarına hayatlarını adamış sayısız bilim insanın birikimleri ile günümüzdeki haline geldi. Ve her geçen gün gelişmeye devam etmekte. Tıpkı, günlük hayatlarımızda vazgeçilmezimiz haline gelen birçok teknolojik gereç gibi. Bunlardan biri de internet ve sağladığı iletişim imkanı.

Modern tıp biliminin bir görevi de, aklen ve fiziken sağlıklı bir toplumun süregelmesi için gerekli bilgileri paylaşmaktır. Bunu yaparken de karmaşık, anlaşılması güç ve bilimsel bir dil kullanmak yerine halkın anlayacağı, doğru ve etik bir dili seçmelidir. Çünkü bilgi güçtür ve paylaştıkça büyür.

Bu bilgilerin paylaşımında, tıp doktorunun veya sağlık kuruluşunun olduğu kadar, bilgiyi yayma ve geniş çevrelere ulaştırma misyonunu üstlenmiş kurumların da sorumluluğu büyüktür. Tıp biliminin şerefini ve toplum sağlığının önemini doğru bir şekilde kavrayamamış kurum ve kişiler, etik dışı, toplumu yanıltıcı ve birincil amacı ticari başarı olan iletişim şekillerini benimseyebilir. Böyle bir yaklaşımın, başta kendilerine olmak üzere tüm topluma zarar verici nitelikte olduğuna inanmaktayız.

Bu sebeple, bir medikal içerik ve dijital iletişim ajansı olarak, çalışmalarımızda atacağımız her adımı sorguluyor, her ayrıntıyı titizlikle ele alıyor ve “doğru bilgi, doğru iletişim dili ve en üst düzey kalite” prensipleri ile çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz.

Kamuoyuna duyururuz.

Saygılarımızla;

Simple Medikal İçerik ve Dijital İletişim Ajansı

Manifestomuz